Середа
14.04.2021
17:48
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Ватутінський ДНЗ №11 "Теремок"
Головна Реєстрація Вхід
Про дошкільний заклад »
Меню сайту

Статистика


Комунальний заклад дошкільної освіти  №11 „Теремок” 

Ватутінської міської ради Черкаської області

Черкаська область, місто Ватутіне, вул.Кривошеї  1б, телефон : 6-20-14
Дошкільний навчальний заклад №11 „Теремок” загального розвитку Ватутінської міської ради Черкаської області

Завідувач закладу  - ЛАВРИЧЕНКО  АНТОНІНА СЕРГІЇВНА, має вищу освіту та 10-років дошкільного педагогічного стажу.

Заклад розпочав свою роботу  з 10 жовтня 1988 року,  знаходиться в мальовничому куточку м.Ватутіне. Територія закладу достатня для прогулянок, проведення ігор, розваг, змагань на повітрі. Вікові групи мають окремі майданчики для прогулянок. Створено умови для проведення різних видів діяльності. 

 2020 -2021 навчальний рік: функціонує 4 групи:

  • група дітей раннього віку;
  • 3 групи дітей дошкільного віку;
  • Загальна кількість дітей – 75 осіб.

     Режим роботи груп:

                       з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 17.30 год.

     Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

      Заклад дошкільної освіти   кадрами забезпечений.

 Щоденно на діток чекають досвідчені фахівці, які своєю турботою зігрівають дитячі душі, ведуть у світ цікавого та прекрасного. Колектив закладу складається з 28 осіб, з них 11  педагогічних працівиків: завідувач, музичний керівник, вихователь-методист, практичний психолог, 7 вихователів:

  • 1 - спеціалісти І категорії ;
  • 1-  спеціаліст ІІ категорії ;
  • 8 - спеціалісти;
  • 1- звання "Вихователь - методист".

      Крім педагогічних працівників в закладі працюють: 1 старша медична сестра, 5 помічників вихователя, 1 завідувач господарства, 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 машиніст із прання та ремонту білизни, 1 кастелянка, 1 двірник, 1 робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, 2 сторожі .  Заклад дошкільної освіти повністю  кадрами забезпечений.

   В центрі уваги працівників  - збереження і зміцнення здоров’я дітей. Впродовж п’яти років успішно реалізується Програма „Школа сприяння здоров’ю” як моделі особистісто орієнтованого навчання та виховання дітей, формування у них свідомого ставлення до свого здоров’, здорового способу життя та безпечної поведінки.

    Повсякчасно в роботу з дітьми впроваджуються здоров’язберігаючі технології. В закладі функціонує спортивний зал в якому є необхідна спортивна база.

    Творчий колектив дошкільного закладу, реалізуючи нові підходи до виховання і навчання дітей відповідно сучасних вимог, постійно впроваджує в роботу з дітьми нові інтерактивні технології, акцентуючи увагу на всебічному розвитку дітей, підготовки їх до школи та до життя.

    Визначивши кінцевою метою своєї діяльності гармонію фізичного, інтелектуального і емоційного розвитку дитини, колектив постійно шукає нові шляхи для розвитку такого розливального середовища, такої системи розливальних стосунків, які б збагачували світ дітей і стимулювали їх різноманітну творчу діяльність.


    

     

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                        Рішенням Ватутінської міської

                                                                                                                                ради Черкаської області

                                                                                                                                     від 26.12.2019  №81- 2/VII

                                                                                                             

                                                                                                                           

 

 


 

Статут

 

Комунального закладу дошкільної освіти

№11 «Теремок»

Ватутінської міської ради

 Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватутіне

2019  2

I.Загальні положення.

1.1.Комунальний  заклад дошкільної освіти   №11 «Теремок» Ватутінської міської ради Черкаської області  створено  на підставі  рішення виконкому

 Ватутінської міської ради від 16.09.1988  №78. Заклад      дошкільної     освіти    належить     до      комунальної      форми  власності  міста.

1.2.Юридична адреса закладу дошкільної освіти:20250  Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Кривошеї 1-Б, тел.6-20-14,  електронна адреса: dnz11teremok@ukr.net

 1.3.Комунальний заклад дошкільної освіти   підпорядкований    відділу   освіти Ватутінської міської    ради , який   здійснює фінансування закладу  дошкільної   освіти, його матеріально - технічне  забезпечення,  організовує  ремонт приміщень, їх   господарське обслуговування, харчування  та медичне обслуговування.

1.4.Заклад дошкільної освіти   у своїй діяльності керується  Конституцією України (254к/-14),  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Положенням    про    дошкільний  навчальний    заклад затвердженим

постановою  Кабінету Міністрів  України  від 12  березня 2003 року № 305 ,Статутом  та іншими нормативно-правовими   актами.

 1.5.Заклад дошкільної освіти   є  юридичною  особою, має  печатку  і штамп встановленого зразка, бланки з власними  реквізитами.

 1.6.Головною  метою закладу дошкільної освіти   є  забезпечення  реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних  здібностей.

 1.7. Діяльність закладу  дошкільної освіти  спрямована на  реалізацію основних  завдань дошкільної освіти збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного  здоров’я  дітей;

-          створення умов для розвитку національно - патріотично виховання;здійснення системних заходів які забезпечують освіту для сталого розвитку; формування особистості дитини, розвиток  креативності та творчих здібностей;

-          виконання   освітньої  програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;забезпечення соціальної  адаптації та готовності  продовжувати освіту.

 1.8.Заклад дошкільної освіти   самостійно приймає рішення і  здійснює діяльність  в   межах  компетенції, передбаченої  чинним  законодавством Положення (305-2003-п) та даним Статутом. 

1.9.Заклад дошкільної освіти   несе  відповідальність   перед   особою,суспільством і державою за:

       -реалізацію  головних   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом  України  «Про  дошкільну  освіту» (2628-14);

       -забезпечення  рівня  дошкільної   освіти  у  межах  державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

       -дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між  закладом дошкільної освіти  з юридичними і фізичними  особами  визначаються  угодами, що укладені між ними за погодженням з відділом  освіти.

 

II. Комплектування закладу дошкільної освіти.

 

2.1.Проектна потужність закладу розрахована  на 125 (сто двадцять пять) місць.

      

2.2.Групи  комплектуються за  віковими  ознаками.

 

2.3.У  закладі дошкільної освіти   функціонують  групи   загального розвитку.

      

2.4.Заклад дошкільної освіти   має групи  з денним перебуванням  дітей 10,5

годинами.

           

2.5.Наповнюваність  груп  становить до  15 осіб у групі раннього віку, до 15 осіб

у різновіковій групі  ; у дошкільних  групах  до 20 осіб.

 

2.6.Для  зарахування    дитини  у  заклад дошкільної освіти   необхідно  надати :

медичну довідку про стан  здоров’я  дитини, довідку про епідеміологічне

оточення, копію свідоцтва  про народження дитини,   заяву батьків, документ

для  встановлення  батьківської  плати .

 

2.7.За дитиною  зберігається  місце у  закладі дошкільної освіти. У  разі  її  хвороби, 

карантину,  санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх

замінюють, а також  літній період (75 календарних днів).

 

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти   може  здійснюватись:                                                                                                             

      - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;                                                                                                                                 

      -на підставі  медичного висновку  про стан  здоровя дитини, що  включає

       можливість подальшого перебування  у закладі дошкільної освіти цього типу;

      -у разі несплати  без  поважних  причин  батьками або особами, які їх заміню-

       ють   плати за харчування дитини протягом  2 місяців.

4

2.9.Батьки  або особи, які  їх  замінюють  письмово  повідомляються про  від-

рахування їх дитини з закладу дошкільної освіти   у разі  невідвідування без

поважних причин на протязі двох місяців.

 

2.10.Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного  патронату:

      -видається  наказ закладу дошкільної освіти   «Про проведення соціально-

       педагогічного патронату»;

      -на вихователя покладаються  обовязки соціального  педагога, який про-

       водить обстеження сімей з метою виявлення дітей дошкільного віку, що

       проживають у мікрорайоні  та виявляє  причини не  відвідування   ними

       закладу дошкільної освіти.

 

III.Режим роботи закладу дошкільної освіти

 

3.1.Заклад дошкільної освіти   працює  за  пятиденним     робочим тижнем

протягом  10,5 годин

Вихідні дні субота, неділя, святкові дні за календарем.

 

3.2. Щоденний  графік  комунального закладу дошкільної освіти:

       7.30 год. – 18.00 год.

 

IV. Організація освітнього процесу у закладі

дошкільного закладу

 

4.1.Освітньо-виховний   процес  у закладі дошкільної освіти   роз починається

1 вересня і закінчується  31 травня наступного року. Оздоровчий період 

з 1 червня  по 31 серпня.

 

4.2.Заклад дошкільної освіти   здійснює свою  діяльність  відповідно до річного

плану роботи, який  складається на навчальний  рік та оздоровчий період.

     

4.3.План роботи закладу дошкільної освіти   схвалюється педагогічною

радою та затверджується керівником закладу.

      

4.4.Навчання  і  виховання  дітей  у закладі дошкільної освіти   проводиться 

державною  українською  мовою.

 

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти  здійснюється  за освітньою

програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», відповідно до Базового

компонента дошкільної  освіти. Рекомендованої Міністерством  освіти і науки

України (лист МОН України №1/11-16163 від  09.11.2016 ).Видавництво Київ-

2016.

 

4.6.Пріорітетними  напрямками  освітнього  процесу закладу дошкільної освіти  

є  фізкультурно – оздоровчий , національно – патріотичний    та робота з

батьківською громадськістю.

 

4.7.Заклад дошкільної освіти   може надавати додаткові  освітні послуги згідно 

чинного законодавства.

 

V.Організація харчування дітей у закладі дошкільної

освіти 

 

5.1.Порядок   забезпечення  закладу дошкільної освіти   відбувається

централізовано.

 

5.2.У закладі дошкільної освіти   встановлено:  3-х разове харчування.

       

5.3.Контроль  за   організацією  та  якістю харчування, вітамінізацією   страв,

закладкою   продуктів   харчування, кулінарною  обробкою, виходом  страв,

смаковими   якостями  їжі, санітарним  станом  харчоблоку, правильністю

зберігання, дотримання  термінів  реалізації   продуктів   покладається на

завідувача закладу дошкільної освіти,  медичного  працівника, працівників

харчоблоку      та     працівників,    які   відповідно  графіка, затвердженого

наказом  завідувача   несуть  персональну   відповідальність за закладку

продуктів у котел.

 

VI. Медичне  обслуговування  дітей  у  закладі дошкільної

освіти

6.1.Медичне    обслуговування    дітей  закладу дошкільної освіти здійснюється

Ватутінською  міською поліклінікою на безоплатній основі на  підставі   постанови

Кабінету   Міністрів   України  «Про порядок  проведення обов’язкових профілактичних  оглядів  та видачі особистих медичних  книжок» від  23.05.2001 №559, наказу  Міністерства  охорони  здоров’я   України  «Про правила    проведення    обов’язкових  профілактичних медичних оглядів  працівників   окремих  професій,  виробництв  та організацій, діяльність  яки інфекційних хвороб »  від 23.07.2002 №280.

        

6.2.Медичний  персонал закладу дошкільної освіти   здійснює   профілактичні

заходи ,контроль за станом здоровя ,фізичним розвитком дитини, організацією

фізичного  виховання, загартуванням, дотриманням санітарно - гігієнічних  норм  та правил, режимом  та якістю харчування.

 

6.3. Заклад дошкільної освіти   під час проведення обовязкових медичних

 

 оглядів надає  приміщення і забезпечує   належні  умови   для  роботи

 медичного  персоналу  Ватутінської   міської  лікарні  та проведення ліку-

 вально-профілактичних заходів.

 

 

 VII.Учасники освітнього процесу

 

7.1.Учасниками   освітнього процесу  у  закладі дошкільної освіти   є  діти

 дошкільного  віку, завідувач ,вихователь - методист, завідувач  господарства,

 педагогічні  працівники,  медичний    працівник, помічники вихователів, батьки

 або  особи, які їх замінюють, фізичні  особи,   які надають  освітні послуги у

 сфері  дошкільної  освіти.

 

7.2.За успіхи  у роботі встановлюються такі  форми  матеріального та мораль-

 ного  заохочення:грамота Міністерства  освіти і науки  України, Управління

 освіти  і науки  Черкаської  обласної  державної   адміністрації,  Ватутінської

 міської  ради, відділу  освіти Ватутінської  міської  ради, грошові  винагороди.

 

 

7.3.Права дитини  у сфері дошкільної  освіти:

 -безпечні та нешкідливі для здоровя  умови  утримання, розвитку, виховання 

 і навчання;

 -захист від будь-якої  інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її

 здоровю, моральному  та духовному  розвитку;

 -захист   від будь – яких  форм  експлуатації  та дій, які шкодять здоровю дитини, а

 також фізичного та психічного насильства;

 -захист від приниження її гідності;

 -здоровий спосіб життя.  

 

7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють :

   - обирати і бути обраним до ради закладу;

   - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,        

   виховання і навчання своїх дітей;

-брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази закладу;

-          відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-          захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

   Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку ;

-          слідкувати за станом здоровя дитини;

-          інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 

7.5. На  посаду  педагогічного працівника закладу дошкільної освіти   приймається

особа,  яка  має  вищу  педагогічну  освіту, забезпечує результативність та

якість роботи, а також  фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати

професійні обовязки.

 

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України «Про охорону праці»,

Законами України «Про освіту» (1060 – 12), «Про дошкільну освіту» (2628)  

іншими  нормативно – правовими  актами прийнятими відповідно до них,

правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7. 7. Педагогічні працівники мають право:

 - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів  і  засобів роботи  дітьми;

 - брати  участь  у роботі органів самоврядування закладу;

 - на підвищення   кваліфікації, участь   у методичних   обєднаннях, нарадах

 тощо;

  - проводити  в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну,

 пошукову  роботу;      

 - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 - обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших обєднань громадян,

 діяльність яких  не заборонена законодавством; 

 - на захист професійної честі та власної гідності;

 - інші права, що не суперечать законодавству України.

 


Форма входу

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту